Renovatie lokaal dankzij steun Cera

Posted in Onze club

Ons lokaal vraagt geregeld onderhoud en vernieuwingen.  Doorgaans betreft het kleine werken. 

In 2012 en 2013 zijn er echter enkele grote investeringen uitgevoerd, namelijk: onze verwarmingsketel werd vervangen, de kroonlijst werd vernieuwd en er zijn nieuwe ramen en deuren geplaatst.

Deze investering wordt ondersteund door Cera, waarvoor onze dank !

Clublokaal

Posted in Onze club

We beschikken over een eigen lokaal met 6 doelen waar indoor kan geoefend worden op 18 en 25 meter. 

Daarnaast kunnen we ook steeds outdoor oefenen op korte afstand (18 en 25 meter).

Gedurende de zomerperiode zorgen we er telkens voor dat we over een outdoor oefenstand op lange afstand beschikken (tot 90 meter).

 

Leden

Posted in Onze club

Momenteel telt onze club ongeveer 62 actieve leden.

De leeftijd hiervan varieert van 8 jaar tot 76 jaar.  We hebben zowel valide als minder-valide personen in onze gelederen.

De jeugd is goed vertegenwoordigd, evenals de dames.  Enkele weetjes over de samenstelling van onze groep:

  • 17 van onze leden zijn jeugdschutters
  • 17 leden zijn van het vrouwelijke geslacht
  • onze schutters wonen verspreid over 23 gemeenten
  • 11 schutters schieten in de compound klasse
  • 51 schutters schieten in de recurve klasse
  • in Limburg zijn we een van de clubs met het meeste recurve schutters
  • we beschikken over een gediplomeerd A-trainer
  • er is in Limburg slechts 1 gediplomeerd A-trainer !
  • onze vereniging bestaat al meer dan 247 jaar
  • De oudste bezittingen van onze club dateren van 1769 !

Een aantal van onze schutters kan goed zijn mannetje staan in de nationale competitie,  ze kunnen al diverse titels voorleggen (Belgisch kampioen 25 meter, Limburgs kampioen, Vlaams jeugdkampioen korte afstand, vlaams jeugdkampioen lange afstand, winnaar BAIC wedstrijd, geselecteerd voor de nationale 25 meter ploeg, ...). 

Ons recurve team behoort in België bij de betere clubs.

Het overgrote deel van onze leden  beoefent het boogschieten puur recreatief.  Deze groep is even belangrijk als de competitieschutters.  Het recreatieve aspect is cruciaal voor het voortbestaan van onze vereniging.
Plezier beleven aan je hobby is heel belangrijk.  Wanneer je het boogschieten graag doet, blijf je eraan verknocht en mits regelmatige oefening merk je dat je resultaten verbeteren.

Sint-Sebastiaan, onze patroonheilige

Posted in Onze club

Sebastiaan was de leider van een companie van de pretorische wacht van de Romeinse keizer Diocletian.

Nadat zijn geheime geloof in het Christendom werd ontdekt, weigerde hij zijn geloof af te zweren.

De keizer beval dat Sebastiaan aan een staak zou worden gebonden en zou worden doodgeschoten met pijlen.

Hij werd voor dood  achtergelaten na verschillende pijlen, maar een vriend ontdekte dat hij nog leefde en verpleegde hem tot hij terug gezond was.

Later verkondigde hij zijn geloof van op de trappen van het Keizerlijk paleis.

De bewakers werden bevolen hem dood te slaan met knuppels en zijn lichaam werd in het riool gegooid.

Zijn lichaam werd teruggevonden door vrienden en begraven in de catacomben.