Geschiedenis van onze vereniging

Posted in Onze club

Reeds vroeg in de 17de eeuw is er sprake van een Sint-Sebastiaansgilde te Overrepen, die als groep een echte vereniging was met reglementen, voorschriften en een degelijk bestuur.

Door allerlei wederwaardigheden: oorlog, brand, verhuis enz. zijn de archieven van de eerste Gilde van Overrepen verdwenen.  Zo ontstond rond 1768 brand in de Schutterskamer.  De koningsplaten, en het oude dagboek bleven in de brand.

De oudst bewaarde koningsplaat dateert van 1769.  Verder zijn nog 21 andere massief zilveren platen bewaard, daterend van 1773 tot 1866.

In de 19de eeuw was het boogschieten op doel een voorname ontspanning te Overrepen.  De Sint-Sebastiaansgilde was een echte dorpsvereniging, die naast ontspanning ook bijdroeg tot de vorming van de leden.

Op 21 oktober 1924 werd de maatschappij Sint-Sebastiaan de Koninklijke erkenning toebedeeld.

(bron: Overrepen van "toen" en van "nu", door E.H. J. Bresseleers)