Sint-Sebastiaan, onze patroonheilige

Posted in Onze club

Sebastiaan was de leider van een companie van de pretorische wacht van de Romeinse keizer Diocletian.

Nadat zijn geheime geloof in het Christendom werd ontdekt, weigerde hij zijn geloof af te zweren.

De keizer beval dat Sebastiaan aan een staak zou worden gebonden en zou worden doodgeschoten met pijlen.

Hij werd voor dood  achtergelaten na verschillende pijlen, maar een vriend ontdekte dat hij nog leefde en verpleegde hem tot hij terug gezond was.

Later verkondigde hij zijn geloof van op de trappen van het Keizerlijk paleis.

De bewakers werden bevolen hem dood te slaan met knuppels en zijn lichaam werd in het riool gegooid.

Zijn lichaam werd teruggevonden door vrienden en begraven in de catacomben.