Overrepen toen en nu

Posted in Onze club

Overrepen is gelegen in Limburgs Haspengouw en beslaat een oppervlakte van 364 hectaren.  Momenteel is Overrepen een deelgemeente van Tongeren.

Reeds in de 8ste eeuw is er sprake van "Repe", in 1096 is dat "Repen" of "Repe".

Het dorp heeft zijn ontstaan wellicht gedeeltelijk te danken aan zijn ligging aan de toen zeer primitieve verbinding van Tongeren met Hasselt.  De kasteelheren van Repen zullen hier niet geheel vreemd aan geweest zijn.

Het gehucht Kolmont dankt zijn ontstaan aan militaire gebeurtenissen.  Ter verdediging van het Graafschap Loon werd er in de 11de - 12de eeuw een stenen torenburcht opgetrokken.

Het gehucht Ridderherk dankt zijn naam deels aan de aanwezigheid van ridders van de 11de eeuw tot aan de Franse Revolutie (1790). 

(Bron: Overrepen van "TOEN" en van "NU", door E.H. J. Bresseleers)

Geschiedenis van onze vereniging

Posted in Onze club

Reeds vroeg in de 17de eeuw is er sprake van een Sint-Sebastiaansgilde te Overrepen, die als groep een echte vereniging was met reglementen, voorschriften en een degelijk bestuur.

Door allerlei wederwaardigheden: oorlog, brand, verhuis enz. zijn de archieven van de eerste Gilde van Overrepen verdwenen.  Zo ontstond rond 1768 brand in de Schutterskamer.  De koningsplaten, en het oude dagboek bleven in de brand.

De oudst bewaarde koningsplaat dateert van 1769.  Verder zijn nog 21 andere massief zilveren platen bewaard, daterend van 1773 tot 1866.

In de 19de eeuw was het boogschieten op doel een voorname ontspanning te Overrepen.  De Sint-Sebastiaansgilde was een echte dorpsvereniging, die naast ontspanning ook bijdroeg tot de vorming van de leden.

Op 21 oktober 1924 werd de maatschappij Sint-Sebastiaan de Koninklijke erkenning toebedeeld.

(bron: Overrepen van "toen" en van "nu", door E.H. J. Bresseleers)